Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spektrometr XRF

Zdjęcie spektrometru XRFSpektrometr EDXRF ARL QUANT'X firmy Thermo Scientific przeznaczony jest do nieniszczącej analizy składu chemicznego próbek. Sprzęt wyposażony jest w wysokorozdzielczy detektor Si(Li) z chłodzeniem Peltier'a oraz automatyczny, 10-pozycyjny zmieniacz próbek wraz z holderami umożliwiającymi pomiar preparatów w postaci płynów, materiałów sypkich oraz próbek o nietypowych kształtach. Spektrometr daje możliwość prowadzenia badań w próżni lub w przpeływie gazu obojątnego (Ar, He, N2) w przypadku analizy próbek ciekłych oraz lekkich pierwiastków w próbkach lotnych oraz łatwo utleniających się. Dzięki regulacji szerokości wiązki rentgenowskiej od 2 do 15 mm aparat daje możliwość badania próbek o niewielkich rozmiarach. Oprogramowanie WinTrace i Uniquant umożliwia analizę składu pierwiastkowego w następujących trybach: analiza jakościowa (niestandardowa), półilościowa (częściowo niestandardowa) i analiza ilościowa z dowolną liczbą standardów.
Zobacz galerię zdjęć