Termograwimetr TG-SDTA firmy TA Instruments

Termograwimetr TG-SDTA Q600 firmy TA Instruments umożliwia badanie stabilności termicznej materiałów, procesów utleniania/redukcji oraz przejść fazowych. System pozwala na równoczesną analizę TGA-DTA (detekcja zmiany masy próbki i zmiany temperatury w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego lub czasowego) i analizę TGA-DSC (detekcja zmiany masy próbki i przepływu ciepła w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego lub czasowego) w zakresie od temperatury pokojowej do 1500°C z programowalną szybkością grzania od 0.1 do 100°C/min. Układ jest wyposażony w podwójną wagę o czułości 0.1 µg i rozdzielczości 0.012 µg, z maksymalną masą próbki do 200 mg. Dodatkowo, urządzenie wyposazone jest w dedykowany interfejs TG-IR umożliwający analizę gazów emitowanych w trakcie rozkładu próbki w spektrometrze IR.