Spektrometr UV-VIS Evolution 200 firmy Thermo Scientific

Dwuwiązkowy spektrometr UV-VIS Evolution 200 firmy Thermo Scientific wyposażony w lampę ksenonową umożliwia, zmienną szczelinę (1-2 nm) oraz system - system skupienia wiązki (AFBG) umożliwia rejestrację widm UV-Vis w zakresie długości wiązki 190 - 1100 nm. Dzięki dodatkowej przystawce - sferze integrującej do pomiarów rozproszonego odbicia (ISA-220) wyposażonej we własny detektor możliwe jest prowadzenie pomiarów dla próbek stałych.