Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 Thermo Scientific

Zdjęcie spektrometru FT-IRSpektrometr FT-IR Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific umożliwia rejestrację wysokiej jakości widm w zakresie podczerwieni (400-4000 cm-1) z maksymalną rozdzielczością równą 0,09 cm-1. Urządzenie wyposażone jest w detektory DLaTGS oraz MCT-A, oraz zestaw przystawek:

- EasyDiff firmy Pike – wykorzystującą technikę dyfuzyjnego rozproszenia DRIFT (ang. Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform),

- Praying Mantis firmy Harrick - umożliwiającą pomiary techniką DRIFT w zmiennej temperaturze 20-450 °C w przepływie gazu (m.in. powietrze, azot, argon),

- Smart ITR firmy Thermo Scientific – działającej w oparciu o metodę osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (ang. Attenuated Total Reflection),

- Smart Saga firmy Thermo Scientific – umożliwiającej pomiar cienkich warstw (1 – 500 nm) osadzonych na podłożach metalicznych,

- TGA-IR firmy Thermo Scientific – stanowiącą detektor produktów gazowych emitowanych w trakcie pomiaru termograwimetrycznego.

Zestaw pomiarowy umożliwia rejestrację widm FT-IR ciał stałych (w zmiennych temperaturach i atmosferze różnych gazów; w formie proszku lub cienkiej warstwy), lepkich cieczy oraz gazów emitowanych w trakcie rozkładu termicznego próbki.

Dostępne oprogramowanie posiada funkcje przetwarzania zarejestrowanych widm: automatycznej i manualnej korekcji linii bazowej, wygładzania, dekonwolucji, tworzenia widm różnicowych, detekcji maksimów.

Zobacz galerię zdjęć