Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 Thermo Scientific

Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 firmy Thermo Scientific umożliwia rejestrację wysokiej jakości widm w zakresie podczerwieni: 400-4000 cm-1, z maksymalną rozdzielczością równą 0,09 cm-1. Urządzenie wyposażone jest w dwa detektory: DLATGS oraz MCT-A, oraz cztery przystawki:

- EasyDiff firmy Pike – wykorzystującą technikę dyfuzyjnego rozproszenia DRIFT (ang. Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform),

- Smart ITR firmy Thermo Scientific – działającej w oparciu o metodę osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (ang. Attenuated Total Reflection)

- Praying Mantis firmy Harrick -  umożliwiającą pomiary techniką DRIFT w zmiennej temperaturze 20-900 °C w przepływie gazu (m.in. powietrze, azot, argon),

- TGA-IR firmy Thermo Scientific) – stanowiącą detektor produktów gazowych emitowanych w trakcie pomiaru termo grawimetrycznego (patrz. termograwimetr).

Zestaw pomiarowy umożliwia rejestrację widm FT-IR ciał stałych (w zmiennych temperaturach i atmosferze różnych gazów; w formie proszku lub cienkiej warstwy), lepkich cieczy oraz gazów emitowanych w trakcie rozkładu termicznego próbki.

Dostępne oprogramowanie posiada funkcje przetwarzania zarejestrowanych widm: automatycznej i manualnej korekcji linii bazowej, wygładzania, dekonwolucji, tworzenia widm różnicowych, wyznaczania pochodnych znajdowania maksimów.