Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sorptomaty

Zdjęcie sorptomatuAnalizatory ASAP 2010 i 2020 firmy Micromeritics przeznaczone są do pomiarów niskotemperaturowej adsorpcji azotu wykorzystywanych do wyznaczania parametrów testuralnych materiałów porowatych, takich jak powierzchnia właściwa, objętość porów, czy rozkład wielkości porów. Dzięki wyposażeniu sprzetów w pompy turbomolekularne oraz precyzyjne czujniki ciśnienia  o wymaganej stabilności możliwe jest dokładne wyznaczenie objętości mikroporów od 0,0001 cm3/g. Zebrane dane analizowane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania z zaimplementowanymi modelami m.in. BET, Langmuir, BJH, Horvath-Kawazoe, Saito-Foley, DR, DA, MP, deBoer, t-plot, alfa-plot, NLDFT, 2D-NLDFT oraz nano NL-DFT. Przyrząd może być stosowany w badaniach różnie uziarnionych materiałów stałych o silnie i słabo rozwiniętej powierzchni i porowatości, jak węgle aktywne, sadza, popioły, pigmenty, materiały ceramiczne, sita molekularne, katalizatory i ich nośniki, metale, proszki, gleby, skały, substancje farmaceutyczne, mikrofiltry, aerożele, membrany i wielu innych.
Zobacz galerię zdjęć