Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Układy do testów katalitycznych

Zdjęcie układu do testów katalitycznych usuwanie lotnych związków organicznych

Układy przeznaczone są do badania właściwości katalitycznych nowych materiałów tlenkowych, krzemionkowych i węglowych w procesach dehydrogenacji węglowodorów lub całkowitego utleniania lotnych związków organicznych. Zasadniczymi elementami każdego zestawu są:  (i) system dozowania reagentów złożony m.in. z linii gazowych z kontrolerami przepływu gazów oraz płuczki zawierającej reagent, umieszczonej w ultratermostacie, (ii) kwarcowy mikroreaktor z badanym złożem katalizatorem, umieszczony w piecu, kontrolowanym za pomocą jednostki sterującej oraz (iii) detektor do analizy jakościwej i ilościowej produktów reakcji katalitycznej - chromatografu gazowego (Bruker 450-GC) lub kwadrupolowego spektrometru masowego (PREVAC) do analizy ilościowej oraz jakościowej reagentów w trybie on-line. 

Każdy z zastosowanych chromatografów gazowych wyposażony jest w trzy odpowiednie kolumny pakowane (np. Porapak Q, MolSieve 5A, Chromosorb W-HP), dwa detektory płomieniowo-jonizacyjne FID (jeden połączony bezpośrednio z metanizerem) oraz jeden detektor termokonduktometryczny. Produkty reakcji  pobierane są z wykorzystaniem zaworu pneumatycznego i analizowane w chromatografie w trybie całkowicie automatycznym.

Zobacz galerię zdjęć