Układ do testów katalitycznych w procesie dehydrogenacji węglowodorów

Układ do testów katalitycznych w procesie dehydrogenacji węglowodorów jest wyposażony w przepływowy, pakowany mikroreaktor kwarcowy umieszczony w piecu o szerokim zakresie temperatury pracy, kontrolowanym poprzez termoparę  umieszczoną bezpośrednio w złożu katalizatora. Substraty dostarczane są do reaktora w fazie gazowej ze szklanego saturatora umieszczonego w termostacie, zapewniając tym samym stabilne dozowanie reagentów. Przepływ gazów jest kontrolowany przez masowe kontrolery przepływu Brooks 4800. Produkty reakcji są pobierane z wykorzystaniem zaworu pneumatycznego i analizowane z wykorzystaniem chromatografu gazowego (Bruker 450-GC) w trybie całkowicie automatycznym. Chromatograf jest wyposażony w trzy kolumny pakowane (Porapak Q, MolSieve 5A oraz Chromosorb W-HP), połączone z dwoma detektorami płomieniowo-jonizacyjnymi (jeden połączony bezpośrednio z metanizerem) oraz jednym detektorem termokonduktometrycznym. 

Układ do testów katalitycznych w procesie całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (GC)

Układ przeznaczony jest do badania właściwości katalitycznych nowych materiałów tlenkowych, krzemionkowych i węglowych w procesie uteniania lotnych związków organicznych (LZO). Układ składa się z systemu dozowania reagentów (płuczka, ultratermostat, źródło gazu nośnego) mikroreaktora kwarcowego, pieca z kontrolerem oraz chromatografu gazowego (Bruker 450-GC)do analizy Ilościowej oraz jakościowej reagentów w trybie całkowicie automatycznym. Chromatograf jest wyposażony w trzy kolumny pakowane (Porapak Q, MolSieve 5A oraz Chromosorb W-HP), połączone z dwoma detektorami płomieniowo-jonizacyjnymi (jeden połączony bezpośrednio z metanizerem) oraz jednym detektorem termokonduktometrycznym. 

Układ do całkowitego utleniania lotnych związków organicznych

Układ przeznaczony jest do badania właściwości katalitycznych i/lub adsorpcyjnych nowych materiałów tlenkowych, krzemionkowych i węglowych w procesie eliminacji lotnych związków organicznych (LZO). Układ składa się z systemu dozowania reagentów (płuczka, ultratermostat, źródło gazu nośnego) mikroreaktora kwarcowego, pieca z kontrolerem oraz kwadrupolowego spektrometru masowego (PREVAC) do analizy ilościowej oraz jakościowej reagentów w trybie on-line.