Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Proszkowe dyfraktometry rentgenowskie (XRD)

Zdjęcie proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego XRDD2 Phaser firmy Bruker jest biurkowym, małogabarytowym dyfraktometrem proszkowym pracującym w geometrii T/T. Pomiary wykonywane są w poziomym układzie próbki rotującej z szybkością od 1 do 80 °/min. Przyrząd wyposażony jest w lampę Cu w osłonie ceramicznej, filtr niklowy eliminujący promieniowanie Kß oraz detektor paskowy, jednowymiarowy 1D LYNXEYE umożliwiający szybką rejestrację obrazów dyfrakcyjnych. Dyfraktometr zapewnia zakres skanowania od -3 do 160 °2 teta z minimalnym krokiem pomiarowym 0.005 °2 theta. Dodatkowe wyposażenie stanowi: zestaw szczelin limitujących szerokość wiązki promieniowania (0.1 mm, 0.2 mm, 0.6 mm, 1.0 mm), szczeliny detektora limitujące szerokość wiązki odbitej (3 mm i 8 mm), ekran ograniczający wiązkę promieniowania umożliwiający pomiary w zakresie niskich kątów 2 teta, 3 kolimatory po stronie wiązki pierwotnej (1.5°, 2.5° oraz 4.0°) oraz 1 kolimator po stronie wiązki wtórnej (2.5°). Zestaw dostępnych uchwytów pozwala na badania zarówno standardowych, jak i niewielkich ilości próbek proszkowych bez efektu tła, w tym szczególnie wymagających preparatów ilastych.
Zobacz galerię zdjęć