Główne kierunki badań:

Synteza i charakterystyka materiałów o kontrolowanej strukturze porowatej, w tym zeolitów, podpórkowanych materiałów ilastych oraz mezoporowatych sit krzemionkowych i węglowych.

Opracowanie nowoczesnych katalizatorów heterogenicznych w oparciu o szablony polimerowe.

Rozwijanie efektywnych technologii oczyszczania powietrza i wód opartych na zjawiskach katalitycznych, fotokatalitycznych i adsorpcyjnych.

Badania nad przebiegiem katalitycznych procesów selektywnego utleniania węglowodorów.

Charakterystyka powierzchni materiałów funkcjonalnych przy użyciu techniki spektroskopii fotoelektronów (XPS).