Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Główne kierunki badań

  • Synteza i charakterystyka materiałów o kontrolowanej strukturze porowatej, w tym zeolitów, podpórkowanych materiałów ilastych oraz mezoporowatych sit krzemionkowych i węglowych.

  • Opracowanie nowoczesnych katalizatorów heterogenicznych w oparciu o szablony polimerowe.

  • Rozwijanie efektywnych technologii oczyszczania powietrza i wód opartych na zjawiskach katalitycznych, fotokatalitycznych i adsorpcyjnych.

  • Badania nad przebiegiem katalitycznych procesów selektywnego utleniania węglowodorów.

  • Charakterystyka powierzchni materiałów funkcjonalnych przy użyciu techniki spektroskopii fotoelektronów (XPS).

Zdjęcie zespołu z Kierownikiem