Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane w zespole

 • Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywana metoda generowania metatetycznych centrów aktywnych, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. nadz. PK, Narodowe Centrum Nauki, 2023-2026 (2022/45/B/ST8/01798)
 • Układy rdzeniowo-powłokowe o strukturze nanogrzechotek otrzymywane z użyciem templatów polimerowych do termokatalitycznej i fototermokatalitycznej eliminacji lotnych związków organicznych, kierownik projektu: dr Anna Rokicińska, Narodowe Centrum Nauki, 2021-2024 (2020/39/D/ST5/02703)
 • Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych, kierownik projektu: dr Anna Rokicińska, Narodowe Centrum Nauki, 2019-2020 (2018/02/X/ST5/03641)
 • Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. nadz. PK, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2020 (2016/23/B/ST5/01108)
 • Optymalizacja procesu otrzymywania katalizatorów tlenkowych do całkowitego utleniania lotnych związków organicznych na bazie kompozytów montmorylonitowo-poliakrylanowych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2018 (MNiSW/2017/DIR/70)​
 • Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza, kierownik projektu: dr inż. Marta Gajewska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2016-2019 (LIDER/095/L-6/14/NCBR)
 • Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową – w kierunku nowego standardu SAM, kierownik projektu: dr hab. Piotr Cyganik, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2018 (2015/19/B/ST5/01636)
 • Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odwodornienia etylobenzenu, kierownik projektu: Sebastian Jarczewski, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2017 (2016/20/T/ST5/00256)
 • Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu „core-shell” do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno-katalityczną, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017 (2013/11/B/ST5/01550)
 • Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. nadzw. PK, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017 (2013/09/B/ST5/03419)
 • Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015 (2012/07/B/ST5/00917)
 • Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, kierownik projektu: Paula Niebrzydowska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014 (2011/01/N/ST5/05595)
 • Kompozyty montmorylonitowo-hydrożelowe jako baza do otrzymywania nanometrycznych katalizatorów tlenkowych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013 (N N507 217640)
 • Charakterystyka strukturalna i teksturalna nanokompozytów polimerowo-glinokrzemianowych do zastosowań adsorpcyjnych oraz katalitycznych, kierownik projektu: Piotr Natkański, Doctus-Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów, 2010-2013 (ZS.4112-139/2010)
 • Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012 (N N507 553238)
 • Rola fosforu w generacji wolnych rodników, kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Dyrek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012 (N N312 103438)
 • Carbon nanolayers deposited on porous silica supports for adsorption of volatile organic compounds in technological scale, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Unia Europejska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), 2009-2013 (MPD/2009/3)