English [Beta] English [Beta] polski [Beta] polski [Beta]

Główne kierunki badań Główne kierunki badań

 

Synteza i charakterystyka materiałów o kontrolowanej strukturze porowatej, w tym zeolitów, podpórkowanych materiałów ilastych oraz mezoporowatych sit krzemionkowych i węglowych.

Opracowanie nowoczesnych katalizatorów heterogenicznych w oparciu o szablony polimerowe.

Rozwijanie efektywnych technologii oczyszczania powietrza i wód opartych na zjawiskach katalitycznych, fotokatalitycznych i adsorpcyjnych.

Badania nad przebiegiem katalitycznych procesów selektywnego utleniania węglowodorów.

Charakterystyka powierzchni materiałów funkcjonalnych przy użyciu techniki spektroskopii fotoelektronów (XPS).

 

Lokalizacja Lokalizacja

Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków