Współpraca zagraniczna

University of Antwerp (Belgia) 

Technical University of Ostrava (Czechy) 

University of Chemistry and Technology, Prague (Czechy)   

Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania) 

University of Alicante (Hiszpania) 

Sorbonne University (Francja)

Ecole des Mines de Saint-Etienne (Francja)  

University of Aachen (Niemcy) 

Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Niemcy)

Współpraca krajowa Współpraca krajowa

Politechnika Krakowska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnii PAN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Łódzka