Układ do temperaturowo-programowanej redukcji (TPR)

Temperaturowo-programowana redukcja (TPR), należąca do grupy technik analizy termicznej, jest jedną z podstawowych metod charakteryzacji katalizatorów metalicznych i nośnikowych, umożliwiającą badanie oddziaływania reagentów fazy gazowej z powierzchnią katalizatora, uzyskanie informacji na temat natury redukowanego składnika, jego ilości, stanu utlenienia metalu czy początkowej temperatury redukcji.

Układ do pomiarów TPR składa się z

- systemu dozowania mieszaniny redukcyjnej (H2, Ar),

- pieca z kontrolerem temperatury, wewnątrz którego umieszczony jest kwarcowy reaktor z badaną próbką,

- systemu wymrażania pary wodnej (-40±3°C, za reaktorem) powstałej w trakcie redukcji 

- chromatografu gazowego (SRI 8610C) wyposażonego w detektor przewodnictwa cieplnego (TCD) umożliwiający monitorowanie ubytek wodoru z mieszaniny redukującej.

Standardowy pomiar wykonywany jest dla 50-200 mg uprzednio wysuszonej i odgazowanej próbki, z liniowym narostem temperatury (10°C min-1) od 100 do 900 °C.