Spektrometr EDXRF

Spektrometr EDXRF ARL QUANT'X firmy Thermo Scientific przeznaczony jest do nieniszczącej analizy składu chemicznego próbek. Sprzęt wyposazony jest w wysokorozdzielczy detektor Si (Li) z chłodzeniem Peltier'a  oraz w automatyczny, 10  pozycyjny zmieniacz próbek, umożliwiający pomiar standardowych naczyń do płynów i materiałów sypkich, oraz szereg innych uchwytów do próbek o nietypowych kształtach. Spektrometr rentgenowski ARL Quant X ma  możliwość badań w próżni lub możliwość przedmuchu aparatu (Ar, He, N2) w przypadku analizy próbek ciekłych oraz lekkich pierwiastków w próbkach lotnych oraz łatwo utleniających się. Dzięki  regulacji szerokości wiązki rentgenowskiej od 15 mm do 2mm aparat daje możliwość badania niewielkich rozmiarów próbek oraz śladów.