Rozdziały w książkach

  • P. Kuśtrowski, P. Natkański, A. Rokicińska, E. Witek, ,,Polymer hydrogel-clay (nano)composites”, rozdział w monografii pt. „Polymer Gels: Science and Fundamentals”, edytor V. K. Thakur oraz M. K. Thakur, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-10-6086-1_1
     
  • P. Kuśtrowski, A. Świątkowski, R. Janus, K. Skrzypczyńska, „Grafitowe elektrody pastowe modyfikowane krzemionką MCM-41 ze zdeponowanym na jej powierzchni poli(alkoholem furfurylowym)”, rozdział w monografii pt. „Elektrochemia stosowana”, redakcja: B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak, 2015, str. 55-60
     
  • A. Świątkowski, K. Skrzypczyńska, L. Lipińska, P. Kuśtrowski, K. Kuśmierek, "Węglowe elektrody pastowe modyfikowane nanomateriałami”, rozdział w monografii: „Problemy współczesnej elektrochemii”, redakcja: W.W. Kubiak, B. Baś), Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, str. 33-45.
     
  • P. Niebrzydowska, P. Kuśtrowski, Mezoporowate materiały węglowe uzyskiwane na bazie krzemionek", rozdział w monografii pt. „Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko, redakcja: J. Ryczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, 2012, str. 93-110