Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Technologii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozdziały w książkach

  • P. Kuśtrowski, P. Natkański, A. Rokicińska, E. Witek, „Polymer hydrogel-clay (nano)composites”, rozdział w monografii pt. „Polymer Gels: Science and Fundamentals”, edytorzy: V. K. Thakur oraz M. K. Thakur, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018. doi.org/10.1007/978-981-10-6086-1_1
  • P. Kuśtrowski, A. Świątkowski, R. Janus, K. Skrzypczyńska, „Grafitowe elektrody pastowe modyfikowane krzemionką MCM-41 ze zdeponowanym na jej powierzchni poli(alkoholem furfurylowym)”, rozdział w monografii pt. „Elektrochemia stosowana”, redakcja: B. Baś, M. Jakubowska oraz W.W. Kubiak, 2015, str. 55-60.
  • A. Świątkowski, K. Skrzypczyńska, L. Lipińska, P. Kuśtrowski, K. Kuśmierek, „Węglowe elektrody pastowe modyfikowane nanomateriałami”, rozdział w monografii: „Problemy współczesnej elektrochemii”, redakcja: W.W. Kubiak oraz B. Baś, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014, str. 33-45.
  • P. Niebrzydowska, P. Kuśtrowski, „Mezoporowate materiały węglowe uzyskiwane na bazie krzemionek", rozdział w monografii pt. „Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko”, redakcja: J. Ryczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, 2012, str. 93-110.