Tematyka prac licencjackich i magisterskich proponowana jest indywidualnie w zależności od zainteresowań studenta oraz prac badawczych aktualnie prowadzonych w Zespole.

Zachęcamy wszystkich chętnych do kontaktu drogą e-mailową (pod adresem: piotr.kustrowski@uj.edu.pl) bądź osobiście (prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - p. D3-19, dr Piotr Natkański - p. D3-31 lub dr Anna Rokicińska - p. D3-29).