Projekty realizowane w zespole

 • Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych, kierownik projektu: dr Anna Rokicińska, Narodowe Centrum Nauki, 2019-2020 (2018/02/X/ST5/03641)

 • Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych, kierownik projektu: dr hab. inż. prof. nadz. PK Piotr Michorczyk, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2020 (2016/23/B/ST5/01108)

 • Optymalizacja procesu otrzymywania katalizatorów tlenkowych do całkowitego utleniania lotnych związków organicznych na bazie kompozytów montmorylonitowo-poliakrylanowych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2018 (nr MNiSW/2017/DIR/70)​

 • Nowa technologia wytwarzania lokalnych wzmocnień kompozytowych o podwyższonej odporności na zużycie w odlewach na bazie żelaza, kierownik projektu: dr inż. Marta Gajewska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2016-2019 (LIDER/095/L-6/14/NCBR)

 • Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową – w kierunku nowego standardu SAM, kierownik projektu: dr hab. Piotr Cyganik, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2018 (2015/19/B/ST5/01636)

 • Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odwodornienia etylobenzenu, kierownik projektu: Sebastian Jarczewski, Narodowe Centrum Nauki, 2016-2017 (2016/20/T/ST5/00256)

 • Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu „core-shell” do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno-katalityczną, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017 (2013/11/B/ST5/01550)

 • Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, kierownik projektu: dr hab. inż. prof. nadzw. PK Piotr Michorczyk, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017 (2013/09/B/ST5/03419)

 • Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015 (UMO-2012/07/B/ST5/00917)

 • Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, kierownik projektu: Paula Niebrzydowska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014 (DEC-2011/01/N/ST5/05595)

 • Kompozyty montmorylonitowo-hydrożelowe jako baza do otrzymywania nanometrycznych katalizatorów tlenkowych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013 (N N507 217640)

 • Charakterystyka strukturalna i teksturalna nanokompozytów polimerowo-glinokrzemianowych do zastosowań adsorpcyjnych oraz katalitycznych, kierownik projektu: Piotr Natkański, Doctus-Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów, 2010-2013 (ZS.4112-139/2010)

 • Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012 (N N507 553238)

 • Rola fosforu w generacji wolnych rodników, kierownik projektu: prof. dr hab. Krystna Dyrek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012 (N N312 103438)

 • Carbon nanolayers deposited on porous silica supports for adsorption of volatile organic compounds in technological scale, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Unia Europejska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), 2009-2013 (MPD/2009/3/styp6)