Biurkowy dyfraktometr proszkowy Bruker D2 Phaser

D2 Phaser firmy Bruker jest biurkowym, małogabarytowym dyfraktometrem proszkowym pracującym w geometrii T/T. Pomiary wykonywane są w poziomym układzie próbki rotującej z szybkością od 1 do 80°/min. Przyrząd wyposażony jest w lampę Cu w osłonie ceramicznej, filtr niklowy eliminujący promieniowanie Kß oraz detektor paskowy, jednowymiarowy 1D LYNXEYE umożliwiający szybką rejestrację obrazów dyfrakcyjnych. Dyfraktometr zapewnia zakres skanowania od -3 do 160° 2 teta z minimalnym krokiem pomiarowym 0.005° 2 theta. Dodatkowe wyposażenie stanowi: zestaw szczelin limitujących szerokość wiązki promieniowania (0.1 mm, 0.2 mm, 0.6 mm, 1.0 mm), szczeliny detektora limitujące szerokość wiązki odbitej (3 mm i 8 mm), ekran ograniczający wiązkę promieniowania umożliwiający pomiary w zakresie niskich kątów 2 teta, 3 kolimatory po stronie wiązki pierwotnej (1.5°, 2.5° oraz 4.0°) oraz 1 kolimator po stronie wiązki wtórnej (2.5°). Zestaw dostępnych uchwytów pozwala na badania zarówno standardowych, jak i niewielkich ilości próbek proszkowych bez efektu tła, w tym szczególnie wymagających preparatów ilastych.