Analizator elementarny CHN - Flash 2000 firmy Thermo Scientific

Analizator FLASH 2000 firmy Thermo Scientific to urządzenie przeznaczone do analizy składu materiałów, umozliwiające precyzyjne wyznczanie zawartości procentowych pierwiasków C,H,N w próbkach, wykorzystujące metodę dynamicznego, pełnego spalania próbek (różnego pochodzenia, organicznych, nieorganicznych) w piecu redukcyjno - utleniającym z elektronicznie sterowaną temperaturą, separacji powstających gazów na kolumnie i ich detekcji na wysokiej czułości detektorze termoprzewodnościowym (TCD). Sprzęt wyposażony jest w autosampler, pozwalający na automatyczny pomiar 32 próbek.